Kontaktné informácie

MASIM s.r.o.
Veľká Okružná 2130/86
010 01 Žilina
IČO:   44576692
IČ DPH: SK2022861027
DIČ: 2022861027
obchod@masimsro.sk